Social Media

Tag: budaya jawa

Homebudaya jawa

“Unggah-ungguh” atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan etika atau tata krama. Masyarakat Jawa dikenal dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi “unggah-ungguh” atau yang biasa dikenal tata krama tersebut. Masalah unggah-ungguh atau tata krama sendiri termasuk masalah yang sangat krusial dan sangat diperhatikan oleh orang Jawa. Orang tua-orang tua di Jawa telah mendidik anak-anaknya sejak dini …

by

Puasa Ramadhan sudah memasuki sepuluh hari puncak. Bagi orang Mukmin, fase ini paling utama dalam ibadah Ramadhan. Selain terdapat malam lailatul qadar yang nilainya lebih baik dari seribu bulan, Rasulullah memberikan contoh melalui tindakannya (sunnah) dalam melipatgandakan tirakat kepada Allah SWT pada sepuluh hari terakhir. Salah satunya dengan beri’tikaf atau berdiam diri di dalam masjid sambil menjauhkan …

by