Social Media

Tag: etos khidmah

Homeetos khidmah

Pandemi semakin menjebak kecemasan di hampir seluruh aras kehidupan. Satu dari kecemasan yang berulang-ulang didaras pemberitaan adalah kecemasan pada kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protocol pencegahan serta menjaga kesehatan. Kenapa cuma itu? Sebab kecemasan-kecemasan lain ternyata jauh diungkapkan seorang saintis Ed Yong dalam artikelnya yang berjudul “The New Coronavirus Is Truly Modern Epidemic” yang tersiar di …

by View all posts