Social Media

Tag: islam rahmatan lil alamin

Homeislam rahmatan lil alamin

Islam adalah agama yang menjalankan misi keselamatan untuk kehidupan dunia-akhirat, juga kesejahteraan dan kemakmuran secara lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan cara mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya (Taqwa). Islam juga merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (Habblun Minallah) dan mengatur hubungan …

by