Social Media

Tag: pembaruan islam

Homepembaruan islam

“Kita boleh curiga kepada kimia tanah dan air sumur di Jombang Selatan yang dulu membesarkan Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Asmuni. Pasti terdapat kandungan zat tertentu yang aneh di sana yang mendorong the three crazy boys ini rajin menyodorkan hil-hil yang mustahal,” tulis budayawan Emha Ainun Najib sekitar tahun 80-an. Tulisan Cak Nun di atas …

by