Social Media

Tag: sesepuh bangsa

Homesesepuh bangsa

Mengawali tahun 2024, hari-hari saya diisi dengan berkah mulia melayani para sesepuh bangsa yang sedang bergeliat dan saling menyambung diri. Para tokoh bangsa ini masih berkhidmat bagi bangsa dalam berbagai bentuk, walaupun tak lagi terikat pada kerja-kerja profesional. Ini mengingatkan saya pada ucapan Stan Shih, pendiri Acer Computer: I retired from my work, but I never retire from …

by