Social Media

Tag: kesetaraan manusia

Homekesetaraan manusia

Memanglah tidak perlu heran dengan adanya optimisme terkait kesetaraan manusia. Sebab Tuhan sejak menciptakan manusia telah menampakkan optimisme dan harapan tinggi. Bahkan bukan hanya mampu mewujudkan kesetaraan, manusia juga disebut mampu menjadi khalifah. Di antara optimisme tersebut ada juga yang menunjukkan pesimisme dengan kehadiran manusia di muka bumi. Tak lain dan tak bukan ialah iblis. …

by